Aristoteles

Tijd bestaat niet onafhankelijk van de gebeurtenissen die zich in de tijd afspelen. Tijd is de maatstaf voor verandering.Plato

Tijd is de zo volmaakt mogelijke afspiegeling van de onveranderlijke eeuwigheid in de wereld der verandering.


Parmenides

Voor het ware denken bestaat er geen veelheid, geen verandering en geen tijd.’


Stoa

Tijd is de interval in de beweging van de wereld.


Augustinus

Wat is tijd. Als niemand het mij vraagt, weet ik het. Maar als ik het aan iemand wil uitleggen, weet ik het niet.


Machiavelli


De tijd stuwt altijd alles voort en hij kan iets wat slecht is tot iets goeds maken, maar ook iets wat goed is tot iets slechts.


Pascal

Ik heb deze brief langer gemaakt dan gebruikelijk, omdat ik niet de tijd had hem korter te maken.


Bacon

Tijd is de grootste vernieuwer.


Descartes

Tijd is een goddelijk proces van herschepping.


Montaigne

Want de tijd is iets dat beweegt, dat als een schaduw verschijnt in de eeuwig voorbijvloeiende stroom van de materie, zonder ooit stabiel te zijn en te beklijven.


Spinoza

Tijd is een modus cogitandi: een manier van denken.


Leibniz

Ik heb aangetoond dat de tijd zonder dingen niets anders dan een zuivere ideële mogelijkheid is.


Berkely

Tijd is niets, los van de opeenvolging van de ideeën in onze geest.


Voltaire

Perfectie wordt langzaam bereikt. Het heeft de hand van de tijd nodig.


Kant

Tijd is, evenals ruimte, een aanschouwingsvorm. Wij ordenen zelf de verschijnselen in de tijd


Germaine de Stael

Een groot denker is de tijdgenoot van de toekomst.


Marie von Ebner/Eschenbach

Het meeste hebben we veelal tot stand gebracht in de tijd waar we denken dat we niets uitgevoerd hebben.


Bergson

De ware tijd is de niet de objectieve, lineaire tijd, maar de tijd als duur, een heterogeen geheel van kwalitatieve toestanden en veranderingen, die onderling allemaal verschillen, maar elkaar wel doordringen.


Wittgenstein

De werken van de grote meesters zijn zonnen die om ons heen opkomen en ondergaan. Zo zal de tijd voor ieder groot werk dat nu is ondergegaan, weer terugkomen.


Heidegger

Er bestaat geen natuurlijke tijd, in zoverre alle tijd wezenlijk tot het Dasein behoort.


Merleau-Ponty

Tijd ontstaat vanuit mijn verhouding tot de dingen.


Simone de Beauvoir


Zij beperken zich tot het doden van de tijd totdat de tijd hen doodt.


Ernst Bloch


Tijd is hoop.


Emmanuel Levinas

Tijd is onze verhouding tot het oneindige.


Peter Sloterdijk

De afgeschafte eeuwigheid werpt een lange schaduw over het grote, steeds dynamisch wordende tijdperk.


Cornelis Verhoeven


Verveling is een middel om de tijd te rekken.


Johan Cruijf


Je bent net zoveel waard als de tijd die je op TV komt.