Francois Rabelais

Everything comes in time to those who can wait.


William Shakespeare


We are time's subjects, and time bids be gone.


Leonardo da Vinci


Time stays long enough for anyone who will use it.


Friedrich Schiller


He who has done his best for his own time has lived for all times.


Henry David Thoreau


Time is but the stream I go a-fishing in.


Auguste Rodin


Nothing is a waste of time if you use the experience wisely.


Jane Austen


There are as many sorts of love, as there are moments in time.


Rainer Maria Rilke


Dat is verlangen: wonen in de golven en geen verblijfplaats hebben in de tijd.


Emily Dickinson


To live is so startling it leaves little time for anything else.


Charles Baudelaire


Onze originaliteit danken we grotendeels aan het stempel dat de tijd op onze gevoelsbelevenissen drukt


Theo van Doesburg


Het leven is niet anders te kennen dan volgens het bewustzijn, samengesteld uit de onbeperkte, oneindige opeenvolging van beelden, waarin tijd en ruimte slechts menselijke, willekeurige onderbrekingen zijn.


T. S. Eliot


We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time.


Gertrude Stein


It takes a lot of time to be a genius, you have to sit around so much doing nothing, really doing nothing.


Louis Aragon


Op een mooie avond heet de toekomst verleden tijd. Dan draait men zich om en kijkt men terug op zijn jeugd.


George Bernard Shaw


Everything happens to everybody sooner or later if there is time enough.


Tennessee Williams


Time is the longest distance between two places.


James A. Baldwin


I am what time, circumstance, history, have made of me, certainly, but I am also, much more than that. So are we all.


Wyndham Lewis


The artist is always engaged in writing a detailes history of the future, because het is the only person aware of the nature f the present.

William Faulkner

Clocks slay time... time is dead as long as it is being clicked off by little wheels; only when the clock stops does time come to life.


W.H. Auden


O let not Time deceive you, you cannot conquer Time.


Jean Cocteau


Wanneer een werk de indruk geeft vooruit te zijn op zijn tijd, dan is het eenvoudigweg de tijd die achteruit is op het werk.


Elsa Triolet


Je kunt de tijd doden of zelfmoord plegen. Strikt genomen komt dat op hetzelfde neer.


Marnix Gijssen


Het geluk is in het ogenblik; het ongeluk in de tijd.


Cees Buddingh


Er wordt meer tijd verknoeid met werken dan met nietsdoen


Harry Mulisch


Als we binnenkort alle raadsels hebben opgelost, zullen we nog altijd het raadsel van de tijd overhouden. Dat zijn we namelijk zelf.


Cees Nooteboom


Er is geen grotere vijandschap dan tussen het geheel van de tijd en elk willekeurig, afzonderlijk deel ervan


Paul van Ostaaijen


De kunst is de uitdrukking van de tijd. Zij mag de tijd niet ontvluchten. Onze tijd is dynamisch. Zo ook de kunst


Alexander Pola

Mensen die denken dat tijd geld is, bemerken meestal pas op hun sterfbed dat hun tijd op is maar hun geld nog niet."


Bob Dylan


Ik denk niet dat de menselijke geest het verleden en de toekomst kan bevatten. Beide zijn slechts illusies die je kunnen manipuleren zodat je denkt dat er iets veranderd is.


Anne/Marie Louise Barratin


Een gedachte dringt zich aan ons op door haar waarheid, en trotseert de tijd door haar vorm.


AFTH van der Heijden

Alcohol laat de tijd verdampen.


Mick Jagger


Je moet een reflectie van de tijd zijn, anders ben je dood.


Gerrit Kouwenaar


Poezie is gestolde tijd


Amos Oz


De tijd rust nooit en geeft jou ook geen tijd om te rusten.


Raymond Queneau

Wat zou de tijd doen als hij nooit voorbij ging


Ward Ruyslinck


De tijd is het rusteloze, onzichtbare slingermechanisme, dat de menselijke wanen wegtikt.


P.F. Thomese


Schrijven en drinken komen eigenlijk op hetzelfde neer, de tijd tot stilstand dwingen, de gedachten vrijlaten.


Jeannette Winterson


Wij bewegen niet door de tijd, de tijd beweegt door ons.